Medicover

+36 1 465 3100

info@medicover.hu

torvhat

Törvényi háttér

E-mailt küldök

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy jelenleg foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásainkat csak a Medicover Spring egészségbiztosítási csomag részeként tudjuk biztosítani.
Várjuk szíves megkeresésüket!

Törvényi háttér

A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást a Medicover Zrt. biztosítja Ügyfelei és munkavállalói részére az 1993. Évi XCIII. Törvény a Munkavédelemről 58. §-a, a 89/1995. Kormány Rendelet a foglalkozás-egészségügyi alapszolgálatról, a 27/1995. NM a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról, a 33/1998. (VI.24.) NM rendelet a munkaköri alkalmassági vizsgálatok rendjéről, valamint az érvényben lévő további rendeletekben előírtak és Ügyfelei egyedi igényeinek figyelembe vételével, az alábbiak szerint:

 • Munkaköri alkalmassági (előzetes-, időszakos-, soron kívüli-, záró-) vizsgálatok elvégzése, az ehhez szükséges szakorvosi vizsgálatok kezdeményezése.
 • A munkáltató tájékoztatása – az orvosi titoktartás vonatkozó előírások figyelembe vétele mellett – írásban (munkaalkalmassági vélemény), igény esetén szóban és digitális formában is.
 • A munkaalkalmassági vizsgálatok teljesítésének havi rendszerességgel történő ellenőrzése.
 • Igényelt gyakorisággal riportok készítése, a munkáltató által meghatározott szempontok szerint.
 • A foglalkozási megbetegedések, expozíciós esetek jelentése, ezekről riport készítése, a kivizsgálásban való részvétel a hatályos jogszabálynak megfelelően (27/1996 NM rendelet).
 • Részvétel az egyéni védőeszközök kiválasztásában, a védőeszközről történő tanácsadásban.
 • Részvétel a munkahelyek kémiai biztonságát érintő feladatok teljesítésében.
 • A munkakörhöz kötött hivatásos (II. típusú) jogosítványhosszabbítás.
 • A munkakörhöz kötött targoncavezetői jogosítványhosszabbításhoz szükséges időszakos alkalmassági vizsgálatok elvégzése.
 • A munkakörhöz kötött védőoltás beadása, az oltás beadásának előírás szerinti rögzítése.
 • Az influenza oltás beadása, az oltás beadásának előírás szerinti rögzítése.
 • Pszichoszociális kockázati tényezők felmérése, további teendőkre vonatkozó javaslat adása.
 • Bejelentési és adminisztrációs kötelezettségek, egészségügyi dokumentációk készítése a hatóságok felé.

A Medicover Zrt közreműködik:

 • A munka-egészségügyi, fiziológiai, ergonómiai, higiénés feladatok megoldásában.
 • A munkahelyi veszélyforrás feltárásában.
 • A munkahelyi elsősegélynyújtás tárgyi, személyi és szervezési feltételeinek biztosításában, a sürgős orvosi ellátás megszervezésében, az elsősegélynyújtók szakmai felkészítésében.
 • A munkáltató katasztrófamegelőző, -elhárító, -felszámoló és az előidézett károsodások rehabilitációs tervének kidolgozásában.
 • Az előírt dokumentációk elkészítésében:
  • Munkaalkalmassági vizsgálatok rendje
  • Szemüveg támogatási juttatási rend
  • Egyéni védőeszköz juttatási rend
  • Kockázatértékelési dokumentáció elkészítése
  • Kémiai kockázatértékelési dokumentáció elkészítése

A Medicover Zrt vállalja, hogy a munkáltató által megadott kategória besorolások és a munkavégzés közben a munkakörönkénti expozíciók alapján a szükséges vizsgálatokat elvégzi.

 • Laborvizsgálat (vegyi anyag expozíció esetén)
 • Biológiai expozíciós vizsgálatok (BEM) lebonyolítása
 • Szűrő audiometria vizsgálat (hallásvizsgálat)
 • Spirometria vizsgálat (légzésfunkció)
 • Látásélesség vizsgálat (monitoros munkakörben)
 • Szükség esetén további vizsgálatok lebonyolítása

Hivatkozások:

1993. évi XCIII. törvény

89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet

27/1995. (VII. 25.) NM rendelet

33/1998. (VI. 24.) NM rendelet

Pszichoszociális kockázati tényezők felmérése

A munkavédelemi törvény (1993. évi XCIII. törvény) 2008. január 1-jétől hatályos módosítása rendelkezik a pszichoszociális kockázati tényezők kezelésének munkáltatói feladatáról és meghatározza a pszichoszociális kockázati tényező fogalmát is.

Elsősegélynyújtó, felnőtt újraélesztő tanfolyam

A Medicover Zrt. kínál defibrillátoros és defibrillátor nélküli tanfolyamokat. Mindkét tanfolyam esetében elméleti oktatással kezdődik a tudás átadása. Ez egy interaktív tanítási mód, ahol a munkavállalók nyugodtan kérdezhetnek az oktatótól.